Bráníme kvalitu
a trvanlivost
vašich plodin

Proteus 110 OD

Insekticidní přípravek ve formě olejové disperze proti rozsáhlému spektru živočišných škůdců řepky olejky, hořčice, obilnin, brambor, cukrovky a máku.

Typ produktu
Insekticidní přípravek
Formulace
Olejová disperze
Účinné látky
thiacloprid 100 g/l
deltamethrin 10 g/l
Balení a hmotnost
HDPE kanystr 5 l

Upozornění!

Používejte přípravek na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Plodiny

Proteus 110 OD můžete použít u uvedených plodin. Po kliknutí na název plodiny získáte přehled o systému ošetření plodiny v růstových fázích pomocí přípravků společnosti Bayer.

Jak používat?

Zvolte typ Plodiny a zjistěte, jak používat Proteus 110 OD.

Škodlivý organizmus: krytonosci řepkový, čtyrzubý, bejlomorka kapustová

Dávka na ha
 • 0,5–0,75 l
Množství vody/ha
 • 200–600 l
OL
 • 45
Poznámka č.
 • 1, 3

Škodlivý organizmus: mšice, vektoři viróz, kohoutci rodu Oulema

Dávka na ha
 • 0,5 l
Množství vody/ha
 • 200–600 l
OL
 • 21
Poznámka č.
 • 4

Škodlivý organizmus: mandelinka bramborová (významná vedlejší účinnost), mšice, vektoři viróz

Škodlivý organizmus
 • mandelinka bramborová (významná vedlejší účinnost)
  mšice, vektoři viróz
Dávka na ha
 • 0,5 l
  0,75 l
Množství vody/ha
 • 200–600 l
  200–600 l
OL

 • 14

Škodlivý organizmus: krytonosec makovicový

Dávka na ha
 • 0,5–0,75 l
Množství vody/ha
 • 200–600 l
OL
 • 45
Poznámka č.
 • 5

Škodlivý organizmus: kyjatka hrachová

Dávka na ha
 • 0,5–0,75 l
Množství vody/ha
 • 200–600 l
OL
 • 7
Poznámka
 • Hrách na zrno, zelený hrášek mimo celých lusků

Škodlivý organizmus: můra gamma, osenice polní (menšinové použití přípravku)

Dávka na ha
 • 0,5–0,75 l
Množství vody/ha
 • 150–300 l
OL
 • 30
Poznámka
 • 2× odstup mezi aplikacemi 21 dní

Škodcovia: voška hrachová

Dávka na ha
 • 0,6 l
Ochranná doba (dni)
 • AT

Škodcovia: křísek polní (menšinové použití přípravku), zápředníček polní

Škodlivý organizmus
 • křísek polní (menšinové použití přípravku)
  zápředníček polní
Dávka na ha
 • 0,5 l
  0,5–0,75 l
OL
 • 45
  45
Poznámka č.
 • 1) Postemergentní 2) Podle signalizace 4) Vyšší dávka z rozmezí při silnějším výskytu

Poznámka
1) Na základě podmínek výskytu stonkových krytonosců lze použít 0,5–0,75 l/ha. Dávka 0,75 l/ha
zabezpečí reziduální účinek nad úrovní dosavadních standardů.
3) Podle podmínek při výskytu šešulových škůdců lze použít i dávku 0,5–0,75 l/ha.
4) Dávka 0,5 l/ha zajistí delší reziduální účinek oproti dosavadním krátkodobě působícím přípravkům.
Použití přípravku je vhodné do porostů a oblastí, kde hrozí výskyty virových zakrslostí.
5) Vyšší dávka při pozvolném náletu krytonosce.
6) Podle signalizace, při zjištění výskytu housenek 1. a 2. vývojového stupně.

Kontaktujte svého poradce

Máte otázky týkající se produktu?
Vyhledejte kontakt na poradce z vašeho regionu

vyhledat poradce