Naše hodnoty

Účel našich snah.

Ve společnosti Bayer si bereme své hodnoty skutečně k srdci a žijeme podle nich každý den. Patří k nim úcta k lidem a přírodě, bezúhonnost, otevřenost a poctivost, udržitelnost našeho jednání, vřelý vztah k našim spolupracovníkům a vůle uspět. Tyto základní principy jsou vodítkem pro každé naše jednání a rozhodování.

Ve společnosti Bayer se usilovně snažíme přinášet svým zákazníkům, partnerům a komunitám výsledky a věříme, že máme zodpovědnost chovat se správně vůči životnímu prostředí, své zemi a lidem, kteří v ní žijí. Používáme postupy šetrné k životnímu prostředí, pečujeme o naše komunity, investujeme do vzdělávání a poskytujeme odpovědné, kvalitní produkty a služby pro společnost a zároveň dodržujeme kulturu poctivosti. Ve všem, co děláme, se tak odrážejí naše hodnoty.

Naši zaměstnanci se zavázali dodržovat filozofii s názvem LIFE – Leadership, Integrity, Flexibility and Efficiency (v překladu vedoucí postavení, bezúhonnost, flexibilita a efektivita) – a všichni každý den pracujeme na naplňování Poslání společnosti Bayer: Věda pro lepší život.

The browser compatibility override message