O DEKALB

Seed Your Sucess

Pilíře značky a akce „Zasejte svůj úspěch“ = Seed Your Success

ZASEJTE SVŮJ ÚSPĚCH

Zemědělství je v dnešním světě jedním z nejdůležitějších a nejvíce inovativních odvětví. Snoubí se zde různé technologie: v oblasti strojů, zakládání porostů, pěstování a sklizně plodin s úsilím o ochranu přírodních zdrojů a jejich zachování pro budoucí generace, což vyžaduje najít tu správnou rovnováhu. Uvědomujeme si tuto každodenní výzvu a každodenně proto zemědělcům projevujeme úctu. Je nám potěšením s vámi a vašimi pracovitými kolegy spolupracovat a chceme být Vašimi dlouhodobými partnery. Právě to nás pohání k tomu, abychom hledali řešení vašich problémů. Jak dnes, tak i v budoucnu budeme hledat nové cesty, jak podpořit váš úspěch. Můžeme být úspěšní pouze tehdy, jste-li úspěšní vy.

PARTNERSTVÍ

Spolupráce s vámi a naslouchání vašim potřebám nám pomáhá vyvíjet nová řešení pro dosažení Vašeho úspěchu. Vaše potřeby a to, jak vám můžeme dnes i v budoucnu pomoci, můžeme pochopit pouze tehdy, máme-li příležitost vidět vás v akci na farmě či na poli. Velmi se snažíme nabídnout vám ta nejlepší řešení tak rychle, jak je to jen možné. Vzájemný vztah začíná tím, že s námi budete Komunikovat. Vždy nám, prosím, sdělujte své potřeby a návrhy!

INOVACE

Abychom mohli dodávat inovativní technologii, která vám pomůže k úspěchu, investujeme jednak značné finanční prostředky, ale také čas a rozsáhlé specializované odborné znalosti našich zaměstnanců, kteří jsou 100% zaměřeni na Vás a Vaše úspěšné podnikání.. Naším cílem je vidět, jak se stanete nejúspěšnějším a nejmodernějším zemědělcem, jakým jen můžete být.

VÝKON

Rádi bychom se stali vaším spolehlivým partnerem a vaše věrnost je ten nejlepší výsledek, jakého můžeme dosáhnout. Pro nás to znamená, že jste s kvalitou našeho osiva, jeho výsledky a s našimi službami velmi spokojeni. Naším cílem je nabízet spojení vysoce kvalitního osiva a agronomických znalostí a služeb, které od nás vždy znovu očekáváte. Spojme se pro lepší výsledky!

The browser compatibility override message