CCPA

Česká asociace ochrany rostlin
Česká asociace ochrany rostlin (Czech Crop Protection Association, zkráceně CCPA) je sdružením právnických osob, které na území České republiky dovážejí či na jejím území vyrábějí přípravky a další prostředky na ochranu rostlin a pro komunální hygienu.
http://www.ccpa.cz/

Státní zdravotní ústav
Ústav připravuje podklady pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, zajišťuje metodickou a referenční činnost na úseku ochrany veřejného zdraví, monitorování a výzkum vztahů životních podmínek a zdraví, mezinárodní spolupráci, kontrolu kvality poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, postgraduální výchovu v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a zdravotní výchovu obyvatelstva.
www.szu.cz/

Ministerstvo zemědělství ČR
www.eagri.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné produkce.
www.ukzuz.cz/

Agris
Český agrární informační portál, provozuje Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR
www.agris.cz/

Agromanuál
Profesionální informace o ochraně rostlin, provozuje Kurent, s.r.o.
www.agromanual.cz

Agroweb
Český internetový zemědělský portál, provozuje Profi Press s.r.o.
www.agroweb.cz/projekt/

HERBA - atlas plevelů
Internetový atlas plevelů provozuje katedra agroekologie a biometeorologie na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze
www.weed-atlas.eu

Obrazový atlas plevelů VÚRV v Ruzyni
genbank.vurv.cz/plevele/

Výzkum

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.
Privátní společnost působící v oblasti agrobiologického výzkumu, šlechtění rostlin, poradenství a služeb
www.agritec.cz/

Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
Zajímavé expertní systémy ale i množství dalších informací nejen o zemědělské technice
www.vuzt.cz/

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž
Rozhodující činností je výzkum, který představuje z celkového obratu více než 50 %. Šlechtění obilovin představuje v činnosti ústavu přibližně 15 %. Těžištěm této činnosti je tvorba nových genetických zdrojů a linií. Poradenstvím zabezpečuje přenos nových výsledků výzkumu do podnikatelské praxe zemědělských a zpracovatelských podniků. Jeho rozsah se především v posledních 3 letech dynamicky rozvíjí.
www.vukrom.cz/

Výzkumný ústav včelařský s.r.o.
Vedle výzkumu se ústav zabývá též vývojem a výrobou. Pořádá přednášky a kurzy pro včelaře, žáky škol i pro veřejnost. Výzkumný ústav má akreditovanou zkušební laboratoř, která byla jmenována i jako Referenční laboratoř pro nákazy včel.
www.beedol.cz/

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
www.vubhb.cz/

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Výzkumný ústav je zaměřen na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství. Zabývá se šlechtěním, množením a prodejem osiv. Nabízí poradenskou činnost a služby.
www.vupt.cz/

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
www.vurv.cz/index.php

Zahraniční internetové stránky

BBCH Monografie
Vývojové stupnice různých plodin v několika jazycích
http://www.jki.bund.de/cln_045/nn_804436/EN/veroeff/bbch/bbch__inhalt__en.html__nnn=true
 
Evropská asociace ochrany rostlin - ECPA
www.ecpa.eu/

Evropská společnost výzkumu plevelů
www.agr.unipg.it/ewrsveg/

Julius Kühn-Institut (JKI)
http://www.jki.bund.de

Obrazový přehled základních chorob obilnin
www.lr.dk/planteinfo/pcp/syg60.html

Odborná zemědělská knihovna Kansaské státní univerzity
www.oznet.ksu.edu/library/

Rostlinolékařská správa USA
www.aphis.usda.gov/

 

The browser compatibility override message