O nás

Bayer: Věda pro lepší život

Společnost Bayer se zaměřuje na inovace a má dlouholetou tradici v oblasti výzkumu a vývoje. Své odborné znalosti využíváme k řešení globálních výzev a usilujeme o zlepšení životů lidí po celém světě. To, čeho se v zemědělském odvětví snažíme dosáhnout, se odvíjí od poslání skupiny Bayer vyjádřeného mottem „Bayer: Věda pro lepší život“. Naším příspěvkem pro společnost je snaha o zajištění dostatečného přísunu vysoce kvalitních potravin, krmiv, vlákniny a obnovitelných surovin.

Zvyšování světové bezpečnost potravin

Příležitosti a výzvy, které ovlivňují celosvětovou zemědělskou komunitu, jsou složité a skličující. Rostoucí světová populace, měnící se stravovací návyky a proměnlivé počasí – abychom jmenovali jen několik z nich – ovlivňují zemědělskou produkci dnes i v budoucnu. Jak můžeme zvýšit produktivitu a zajistit dostatek potravin pro téměř 10 miliard lidí v roce 2050? Jak můžeme rostlinám pomoci prospívat v měnících se klimatických podmínkách? Jak můžeme nejlépe podporovat pěstitele, od soběstačných zemědělců až po velké zemědělské společnosti? A jak můžeme zajistit, aby se ke spotřebiteli dostaly pouze vysoce kvalitní a bezpečné potraviny?

Ve společnosti Bayer jsme odhodláni pomáhat při řešení těchto výzev našimi odbornými znalostmi v oblasti vysoce hodnotných osiv, inovativních řešení pro chemickou a biologickou ochranu plodin a služeb pro moderní udržitelné zemědělství. Naše každodenní práce – v laboratoři i v terénu – se zaměřuje na to, jak můžeme zemědělcům po celém světě pomoci překonávat potíže. Máme „hlavu vědce“ a „srdce farmáře“ a inovativní a inspirativní řešení přinášíme přímo našim zákazníkům spolu se spolehlivými službami a poradenstvím. A tak podporujeme produkci potravin na samém začátku: na poli.

Také se vášnivě zajímáme o budoucnost zemědělství a chceme k ní významně přispět. Usilujeme o udržitelné zvyšování produktivity, a snažíme se tak prosazovat zabezpečení potravin na celém světě. Proto jsme vyvinuli holistický pětibodový plán nové zemědělské revoluce.

V čele inovací

Řešení některých hlavních výzev moderního zemědělství vyžaduje nové odpovědi. Vyšší odolnost rostlin vůči stresu v důsledku rostoucí nestability počasí bude stejně důležitá jako vývoj inovativních řešení pro potírání škůdců, chorob rostlin a plevelů. Z toho důvodu investujeme přibližně 10 procent našich ročních tržeb do výzkumu a vývoje: v roce 2012 to bylo zhruba 850 milionů eur. V našem odvětví jsme přední společností v oboru inovací a naším cílem je vyvíjet prvotřídní a nejlepší řešení v oblasti osiv i chemické a biologické ochrany plodin. Usilujeme o spolupráci napříč různými obory, kulturami a trhy a spolupracujeme také s externími partnery. Uznáváme rovněž význam místních znalostí a snažíme se je propojovat s našimi globálními odbornými poznatky.

Podpora partnerství

Vážíme si toho, že coby přední poskytovatel zemědělských vstupů zaujímáme jedinečné místo přímo v srdci výroby potravin. Využíváme našich odborných znalostí v rámci programu partnerství v potravinovém řetězci (Food Chain Partnership) v celém hodnotovém řetězci a podporujeme zlepšování kvality a bezpečnosti potravin ve více než 30 zemích. Naším cílem je vyvíjet produkty, které prospívají nejen spotřebitelům a velkým pěstitelům, ale pomáhají také zlepšovat živobytí drobných zemědělců a jejich komunit. Dále se zapojujeme do mezinárodních projektů s mnoha zúčastněnými stranami, kde spolupracujeme s průmyslovými partnery, vládami a nevládními organizacemi na prosazování světové bezpečnosti potravin.

The browser compatibility override message