Propulse, Tilmor, Prosaro k fungicidní ochraně máku setého

Mák je plodina typická pro Českou republiku, která patří k nejvýznamnějším producentům. Zároveň je mák jako plodina extrémně citlivý na téměř všechny vstupy. Registrace nových přípravků k ochraně proti jakýmkoli patogenům je náročná, vzhledem k výjimečnosti pěstování v rámci Evropy, tudíž není plně podporována.

I přes tuto skutečnost Bayer CZ systematicky pracuje na registracích, které pomohou pěstitelům proti škodlivým
činitelům. Výsledkem je možnost aplikace tří fungicidů a biologických přípravků Contans® WG a Serenade® ASO.

Propulse® – rozšířená registrace
Fungicid Propulse je již znám pěstitelům ozimé řepky. V roce 2018 se dočkal rozšíření registrace do máku,
slunečnice a kukuřice. Od roku 2020 přibývá registrace proti širokému spektru chorob i v cukrovce.

Choroby máku
Mezi závažné choroby máku patří helmintosporióza, která provází rostlinu máku po celou vegetační dobu od padání klíčních rostlin až po choroby tobolek. Na listech se choroba projevuje hnědošedými ohraničenými skvrnami a v tobolkách způsobuje srůsty a shluky semen. Následkem je snížení výnosu. Podmínkou pro rozvoj choroby je nedodržování optimálního osevního postupu, vlhkost, utuženost půdy. Důležitou roli v boji proti chorobě hraje zdravé osivo. Mezi další významné choroby patří plíseň máku a hlízenka obecná.

Jak aplikovat Propulse®
Fungicid Propulse je registrován proti helmintosporióze máku v dávce 1 l/ha. Výhodou registrace je i široký aplikační interval
BBCH 16–65. Propulse není pouze fungicidní produkt, ale působí pozitivně i na vitalitu rostlin a posiluje rostliny ve stresových podmínkách. Propulse aplikujeme jednou za sezónu.

Výsledky pokusů
V roce 2017 byl Propulse zařazen do pokusů na výzkumné stanici v Červeném Újezdu. Choroby se objevily až na konci června v období zvýšených srážek. Na stanovišti se vyskytovala plíseň maková, hlízenka obecná a helmintosporióza. V závěru období se vyskytla i čerň na tobolkách. Graf ukazuje ošetření po aplikaci Propulse na počátku květu. Je viditelný nárůst výnosu i návratnosti investice. Kalkulovaná cena máku byla 35 Kč/kg. V pokusech vedených v roce 2019 na pokusné stanici OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Opava Ing. Evou Plachkou, publikované v Makovém občasníku 19, při použití fungicidu Propulse na počátku květu došlo k nejvyššímu navýšení výnosu ze zkoušených variant o 11 %.

Fungicidní možnosti

Společnost Bayer nabízí svým zákazníkům tři možnosti fungicidního ošetření máku. Tilmor® zaregistrovaný k ochraně máku v loňském roce. Tilmor se aplikuje v dávce 1 l/ha v širokém aplikačním intervalu BBCH 21-69. Tilmor je zaregistrovaný proti padlí makovému a na regulaci růstu. Prosaro® je zaregistrované proti širokému spektru chorob – alternariová skvrnitost, hlízenka obecná, plíseň máku a helmintosporióza v dávce 0,75 až 1,0 l/ha ve fázi listové růžice až po květ. Propulse® se širokou registrací nyní do máku, řepky, slunečnice a kukuřice.

Doporučení použití týkající se MRL
Vzhledem k tomu, že došlo ke snížení MRL (maximálního limitu reziduí) prothiokonazolu v máku z 0,15 mg/kg na 0,09 mg/kg, a na základě zkušeností, kdy dochází k přísné kontrole limitu reziduí u této komodity a máme zhodnocena vždy jen rezidua při aplikaci jednoho přípravku, doporučujeme následující opatření: Za vegetační sezónu aplikujte do máku setého pouze jeden fungicid s účinnou látkou prothiokonazol, např. Prosaro 250 EC nebo Propulse nebo Tilmor.

Výhodný balíček – nově v roce 2020
Pro pěstitele máku jsme v letošním roce připravili výhodný balíček Laudis Propulse Pack na 40 hektarů. Obsahuje 60 kg herbicidu Laudis a 40l fungicidu Propulse. Propulse® pro vitalitu a zdraví vašich makovic.

Autor: Ing. Jana Doubková, Ph.D.

The browser compatibility override message