Ochrana osobních údajů

Tyto internetové stránky (dále jen „Internetové stránky“) poskytuje BAYER s.r.o. (dále jen „my“). Další informace ohledně poskytovatele Internetových stránek, viz naše tiráž.

A. Nakládání s osobními údaji

Níže uvádíme informace ohledně toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji v rámci vašeho užívání Internetových stránek. Pokud nebude v následujících kapitolách uvedeno jinak, právní základ pro nakládání s vašimi osobními údaji se opírá o skutečnost, že toto nakládání je nezbytné, aby vám mohly být zpřístupněny požadované funkce Internetových stránek (Článek 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Přístup na naše Internetové stránky

Při zadání našich Internetových stránek budou z vašeho prohlížeče přenesena určitá data na náš web server. Což děláme a požadujeme z technických důvodů, aby vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom umožnili přístup na naše Internetové stránky, sbírají se následující data, která budou krátce uložena a použita:

 • IP adresa,
 • datum a čas přístupu,
 • rozdíl časové zóny vůči Greenwichskému střednímu času (GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • stav přístupu/http kód stavu,
 • přenesený objem dat,
 • internetová stránka požadující přístup,
 • prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního systému softwaru prohlížeče a úroveň.

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů budeme tyto údaje po omezenou dobu ukládat, abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o neoprávněný přístup (Článek 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

2. Nastavení cookies

a) Co jsou cookies?

Internetové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v paměti vašeho počítače prostřednictvím vašeho prohlížeče. Ukládají určité informace (např. vaše upřednostňované jazykové nastavení nebo nastavení stránek), které nám váš prohlížeč může (v závislosti na době trvání cookie) znovu přenést při vaší další návštěvě našich Internetových stránek.

b) Jaké cookies používáme?

Rozlišujeme dvě kategorie: (1) absolutně nezbytné cookies, bez kterých by byla funkcionalita našich Internetových stránek omezena, a (2) volitelné cookies (analytické cookies, cílené cookies a funkční cookies), používané např. pro analýzu internetových stránek, jejich přizpůsobení a pro marketingové účely. Podrobný popis volitelných cookies, které používáme, naleznete zde.

c) V závislosti na vašem souhlasu

Volitelné cookies používáme pouze s vaším předchozím souhlasem (Článek 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Při prvním přístupu na naše Internetové stránky se objeví banner, kde budete požádáni o udělení souhlasu s nastavením volitelných cookies. Pokud udělíte svůj souhlas, umístíme na váš počítač cookie a banner se neobjeví po celou dobu, kdy bude cookie aktivní. Pokud vyprší doba trvání cookie nebo pokud cookie aktivně vymažete, banner se znovu objeví při vaší další návštěvě našich Internetových stránek a budete znovu požádáni o udělení souhlasu.

d) Jak zabránit nastavení cookies

Naše Internetové stránky můžete samozřejmě používat i bez nastavených cookies. Ve vašem internetovém prohlížeči si můžete kdykoli nakonfigurovat nebo zcela deaktivovat používání cookies. To však může vést k omezení funkcí nebo to může mít nepříznivý dopad na uživatelsky přátelské prostředí našich Internetových stránek. Kdykoli můžete odmítnout nastavení volitelných cookies, a to zvolením příslušné možnosti odmítnutí zde.

 

3. Analýza Internetových stránek pomocí Google

Na našich Internetových stránkách využíváme službu analýzy internetových stránek společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google za nás provede analýzu vašeho užívání našich Internetových stránek. Za tímto účelem mimo jiné používáme cookies podrobněji popsané zde. Informace shromažďované společností Google v souvislosti s vaším používáním našich Internetových stránek (např. referenční URL, naše internetové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, vaše jazyková nastavení, váš operační systém, rozlišení vašeho monitoru) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojeny s celou vaší IP adresou. Na našich Internetových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizování IP adresy, kterou nabízí Google a která smaže posledních 8 číslic (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) vaší IP adresy. Google má navíc certifikaci dle EU-US Privacy Shield, která zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů při zpracování dat společností Google v USA.

 

Svůj souhlas s analýzou Internetových stránek můžete kdykoli odvolat, buď stažením a nainstalováním poskytnutého Google Browser Plugin, nebo správou svého souhlasu zde, přičemž v druhém případě bude umístěna zakazovací cookie. Obě možnosti zamezí analýze internetových stránek pouze, pokud budete používat prohlížeč, na kterém jste nainstalovali plugin a pokud nevymažete zakazovací cookie.

 

4. Online behaviorální reklama pomocí Google

Tyto Internetové stránky používají online behaviorální reklamní službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google provede analýzu vašeho používání těchto Internetových stránek. Za tímto účelem používá Google cookies podrobněji popsané zde. Informace shromažďované společností Google v souvislosti s vaším používáním našich Internetových stránek (např. referenční URL, naše internetové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, vaše jazyková nastavení, váš operační systém, rozlišení vašeho monitoru) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. My a náš partner Google tyto informace použijeme k lepšímu cílení našich reklam na vás a vaše zájmy, k omezení počtu zobrazení stejné reklamy, pro vyhodnocení účinnosti propagačních kampaní a k lepšímu pochopení chování návštěvníků poté, co zhlédnou určitou reklamu. Když navštívíte další internetovou stránku takzvané sítě „Google Display Network“, mohou se vám zobrazit vyskakovací reklamy dle oblasti vašeho zájmu na základě informací shromážděných na našich Internetových stránkách.

 

Google je certifikovaný podle EU-US Privacy Shield, což zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany dat při zpracování osobních údajů společností Google v USA.

Svůj souhlas s tímto předáním informací společnosti Google pro účely online behaviorální reklamy můžete kdykoli odvolat, buď správou vašich souhlasů zde, přičemž v takovém případě bude umístěno zakazovací (opt-out) cookie, nebo stažením a nainstalováním Google Browser Plugin nabízeného společností Google. Obě možnosti zamezí službám online behaviorální reklamy pouze, pokud budete používat prohlížeč, na kterém jste nainstalovali plugin, a pokud nevymažete zakazovací cookie.

 

Za zpracování vašich osobních údajů, které Google shromažďuje přímo z naší Internetové stránky pro online behaviorální reklamu, je zodpovědná společnost Google. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni vám poskytnout závazné informace ohledně rozsahu a účelu takového zpracování vašich osobních údajů. Proto prosím pro bližší informace o tom, jak a po jakou dobu společnost Google zpracovává vaše osobní údaje, navštivte informace o ochraně osobních údajů společnosti Google. V době přípravy tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů byly informace Google dostupné v Google Data Protection Guidelines for Advertising.

 

5. Analýza Internetových stránek pomocí Adobe Analytics

Pokud nám poskytnete svůj souhlas, používáme na našich Internetových stránkách službu webové analýzy společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika (dále jen „Adobe“) k vyhodnocení vašeho používání Internetových stránek, k sestavení reportů o aktivitách na Internetových stránkách a k přijímání dalších služeb od společnosti Adobe v souvislosti s používáním Internetových stránek a internetu. Za tímto účelem používáme cookies, které jsou podrobně popsány zde.

Informace shromážděné společností Adobe v souvislosti s vaším používáním našich Internetových stránek (např. např. referenční URL, naše internetové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, vaše jazyková nastavení, váš operační systém, rozlišení vašeho monitoru) budou přeneseny na server společnosti Adobe v Irsku, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky nám poté budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojeny s vaší úplnou IP adresou. Na našich Internetových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy nabízenou společností Adobe, která před provedením přibližné geolokace nahradí poslední oktet vaší IP adresy nulami a následně před uložením datové sady nahradíme vaši IP adresu obecnou IP adresou. Nelze vyloučit přístup k vašim datům ze strany společnosti Adobe Systems Inc., 345 Park Ave., San Jose, CA 95110 se sídlem v USA („Adobe Inc“). Mimo Evropskou unii („EU“) nebo Evropský hospodářský prostor („EHP“) může být úroveň ochrany údajů nižší než v evropských zemích, viz níže „Zpracování údajů mimo EU / EHP“. Další informace naleznete na adrese: https://www.adobe.com/cz/privacy.html.

Svůj souhlas s analýzou Internetových stránek můžete kdykoli odvolat, buď stažením a nainstalováním poskytnutého pluginu prohlížeče http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html, nebo správou svého souhlasu zde .

, přičemž v druhém případě bude umístěna zakazovací cookie. Obě možnosti zamezí analýze internetových stránek pouze, pokud budete používat prohlížeč, na kterém jste nainstalovali plugin a pokud nevymažete zakazovací cookie.

 

6. Odebírání našich informačních e-mailů

Na našich Internetových stránkách se můžete přihlásit k odběru našich informačních e-mailů. Na základě vašeho předchozího souhlasu uložíme a použijeme vámi uvedenou e-mailovou adresu k zasílání informačních e-mailů (Článek 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud chcete odebírat informační e-maily uzpůsobené pro vás, můžete nám dobrovolně poskytnout následující dodatečné informace:

 • E-mail

K odběru našeho informačního e-mailu používáme takzvaný dvojitý přihlašovací postup. Poté, co se přihlásíte k odběru e-mailu na našich Internetových stránkách, vám pošleme zprávu na uvedenou e-mailovou adresu s žádostí o potvrzení. Pokud své přihlášení k odběru e-mailů nepotvrdíte, bude automaticky smazáno. Abychom zamezili zneužití vašich osobních údajů, zaznamenáme vaše přihlášení k odběru a potvrzení, uložíme IP adresu, kterou jste použili při přihlášení k odběru, čas vašeho přihlášení k odběru a potvrzení, zprávy zaslané z naší strany ohledně vašeho přihlášení k odběru, znění vašeho přihlášení k odběru a potvrzení.

Kdykoli v budoucnu můžete svůj souhlas s odběrem našich informačních e-mailů odvolat. Ve všech informačních e-mailech je uveden odkaz na odvolání souhlasu s jejich odběrem nebo můžete využít níže uvedené kontakty (C.).

 

7. Použití funkce doporučení

Pokud nás chcete doporučit ostatním, můžete využít funkce doporučení na našich Internetových stránkách. Ve svém a našem oprávněném zájmu můžete zaslat zprávu jakékoli osobě, pokud předpokládáte, že takové informace chce obdržet.

Uživatelé, kteří si nepřejí dostávat zprávy prostřednictvím naší funkce doporučení, mohou požádat o zařazení do seznamu blokovaných příjemců dle instrukcí uvedených v příslušné zprávě.

Internetové stránky. Při deaktivaci vašeho uživatelského účtu budou údaje automaticky smazány.

8. Zpracování osobních údajů mimo EU/EHP

Vaše osobní údaje budou také částečně zpracovány v zemích mimo EU nebo EHP, které mohou mít nižší úroveň ochrany údajů než evropské země. V těchto případech zajistíme, že vašim osobním údajům bude poskytována dostatečná ochrana, např. uzavřením zvláštních smluv s našimi smluvními partnery (kopie je k dispozici na vyžádání) nebo vás požádáme o výslovný souhlas s takovým zpracováním.

 

B. Informace ohledně vašich práv

Následující práva vám obecně náleží dle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů:

 • právo na informace o vašich osobních údajích, které máme uloženy;
 • právo požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • právo namítat vůči zpracování z důvodů vašich vlastních legitimních zájmů nebo profilování, pokud nebudeme schopni prokázat, že určité závažné a zaručené důvody převyšují vaše zájmy, práva a svobodu, nebo že toto zpracování probíhá za účelem prosazení, uplatnění nebo obhájení právních nároků;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo na podání stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • kdykoli můžete s budoucí platností svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a užíváním svých osobních údajů odvolat. Další informace viz kapitoly výše popisující zpracování údajů na základě vašeho souhlasu.

Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek na níže uvedené kontaktní údaje. (C.).

C. Kontaktní údaje

Veškeré otázky ohledně ochrany osobních údajů zasílejte prostřednictvím uvedeného e-mailu: dataprivacyCZSK@bayer.com nebo kontaktujte našeho odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese:

Data Privacy Manager
BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5 - Stodůlky

 

D. Úprava prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme oprávněni aktualizovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů budou publikovány na našich Internetových stránkách. Veškeré úpravy vstupují v platnost publikováním na našich Internetových stránkách. Proto doporučujeme, abyste stránky pravidelně navštěvovali, a byli tak informováni o příslušných aktualizacích.

The browser compatibility override message