Udržitelné zemědělství a bezpečnost potravin

Food Chain

Zdravá výživa je nezbytnou podmínkou spokojenosti každého člověka. Ovlivňuje nejen zdravotní stav, ale dodává také energii, kterou potřebujeme ke zvládnutí překážek každodenního života. Základem zdravé výživy je dobře vyvážená strava. Například pět porcí ovoce a zeleniny denně má jednoznačný přínos pro imunitní systém a snižuje riziko srdečních chorob nebo některých typů rakoviny. Vyvážený způsob stravování je přímo závislý na dostupnosti a šíři sortimentu cenově akceptovatelných potravin v průběhu celého roku.

Pro tento cíl sehrávají rozhodující úlohu integrované systémy pěstování. Food chain partnership umožňuje dostupnost těchto integrovaných systémů pěstování, a tím přináší výhody všem výrobcům i spotřebitelům potravin.

Všestranně výhodné partnerství

S food chain partnership filozofií se Bayer CropScience zaměřuje na přínosy pro každou ze zúčastněných partnerských stran - od pěstitele, zpracovatele, vývozce či dovozce až po obchodníka, a samozřejmě pro konečného spotřebitele, který nakupuje všechny druhy potravin jako součást zdravé stravy. Zákazníci si dnes mnohem více uvědomují co jedí a vyžadují informace o původu a způsobu výroby konzumovaných potravin. Taková očekávání jsou velkou výzvou pro všechny producenty, zpracovatele a prodejce potravin.

Bayer CropScience jako jedna z největších světových inovativních společností se cítí být plně zodpovědná za rozvoj dlouhodobě udržitelných opatření, která dokáží být užitečná každému hráči v potravním řetězci. Food chain partnership přináší všem dohromady vývoj profesionálních a praktických řešení potřeb trhu.

Přínos pěstitelům

Pěstitel dopředu přesně ví, jaké kvalitativní parametry budou požadovány na jeho produkci. Bayer CropScience poskytne inovativní a efektivní řešení odpovídající pravidlům integrované produkce. Hlavní výhodu pěstitel získá v jistotě prodeje, dobrém výnosu při odpovídající kvalitě a nákladově i uživatelsky optimalizované využití přípravků na ochranu rostlin. Přínos zpracovatelům
Zpracovatel již nebude nakupovat „anonymní“ rostlinnou produkci. Znalost původu a způsobu výroby zboží patří k důležitým kvalitativním ukazatelům. Bude tak známo, odkud produkce pochází a zpracovatel může účinně eliminovat případné výrobní problémy. Hlavním přínosem je trvale vysoká kvalita, která minimalizuje ztráty během zpracování nebo skladování a poskytuje vysokou návratnost vložených investic.

Přínos vývozcům / dovozcům

Obchod s komoditami rostlinného původu je velmi riskantní, zejména co se týká kvality. Rozhodujícím faktorem je zde splnění maxima reziduálních limitů (MRL), protože nevyhovující zboží je prakticky neprodejné. V rámci food chain partnership uplatňuje Bayer CropScience své poznatky k dodržení limitů MRL a importních tolerancí dle nároků jednotlivých zemí. Vývozci nebo dovozci potravinářského zboží získají výrazně vyšší jistotu obchodovatelnosti a profitability své činnosti.

Přínos obchodníkům

Pro zboží na regálech obchodníků bude charakteristická znalost jeho původu a způsobu výroby. Kontrolovaná a ustáleně vysoká kvalita umožní obchodníkům vybudovat si vyšší důvěru svých zákazníků. Spokojený a loajální zákazník zvyšuje obrat a ziskovost obchodu. A navíc, ve vysoce konkurenčním prostředí maloobchodu, může food chain partnership přinést tolik potřebnou odlišnost.

Přínos spotřebitelům

Každý spotřebitel vyžaduje kvalitní potraviny za rozumnou cenu, pokud možno kdykoliv v průběhu celého roku. Jedním z hlavních poselství food chain partnership je skutečnost, že každý zákazník se může naprosto spolehnout na bezpečnost a nezávadnost nakupovaných potravin. Ty jsou jedním z předpokladů zdravého životního stylu mířícího ke zdravému a spokojenému člověku.

The browser compatibility override message