Kukuřice

DKC5144

Relativní zralost

STŘEDNĚ RANÝ

STŘEDNĚ RANÝ
Klíčové silné stránky
  • Univerzální hybrid, který velmi dobře pracuje již od střední intenzity a velmi dobře hospodaří s živinami.
  • Díky vysokému výnosu zelené hmoty a vysokému obsahu škrobu v zrnu je vhodný pro bioplynové stanice.
  • Vyvážené silážní parametry ho předurčují i na výkrm dobytka.
  • Kromě vysokého výnosu zelené hmoty dává vysoký výnos zrna – lze ho využít i na zrno.
  • Hybrid je možné zařadit i na lehčí půdy, velmi dobře odolává přísuškům.
  • Dostatečný přísun živin a agrotechnika výrazně ovlivňují objem zelené hmoty.
AGRONOMICKÉ CHARAKTERISTIKYexpand_more
FAO 340-350
HORŠÍ LOKALITA 80000
LEPŠÍ LOKALITA 85000
LISTOVÉ CHOROBY 8.5
RANOST STŘEDNĚ RANÝ
SILOENERGY/HD -
SILÁŽ /ZRNO SILÁŽ
TOLERANCE CHLADU 8.5
TOLERANCE SUCHA 8.5
TYP ROSTLINY Z POHLEDU DOZRÁVÁNÍ STAY GREEN
TYP ZRNA KOŇSKÝ ZUB
VÝŠKA ROSTLINY STŘEDNĚ VYSOKÁ
The browser compatibility override message