Kukuřice

DKC4070

Relativní zralost

STŘEDNĚ RANÝ

STŘEDNĚ RANÝ
Klíčové silné stránky
  • Vysoký, hustě olistěný hybrid se širokými listy, silným stonkem a rychlým jarním startem.
  • Hybrid velmi dobře toleruje vyšší výsevky bez redukce palice a zrna.
  • Vysoký výnos silážní hmoty a vysoký výnos škrobu.
  • Velmi dobře reaguje na všechny přidané vstupy.
  • Hybrid je také vhodný pro časné setí.
  • Zkušenosti ukázaly jeho vhodnost také do sušších oblastí.
  • Využití na siláž i na zrno.
AGRONOMICKÉ CHARAKTERISTIKYexpand_more
FAO 290-300
HORŠÍ LOKALITA 80000
LEPŠÍ LOKALITA 90000
LISTOVÉ CHOROBY 8
RANOST STŘEDNĚ RANÝ
SILOENERGY/HD SILOENERGY
SILÁŽ /ZRNO SILÁŽ
TOLERANCE CHLADU 7.5
TOLERANCE SUCHA 8
TYP ROSTLINY Z POHLEDU DOZRÁVÁNÍ ROVNOMĚRNĚ DOZRÁVAJÍCÍ
TYP ZRNA KOŇSKÝ ZUB
VÝŠKA ROSTLINY VYSOKÁ
The browser compatibility override message