Kukuřice

DKC3450

Relativní zralost

RANÝ

RANÝ
Klíčové silné stránky
  • Hybrid se špičkovými parametry jak ve výnosu hmoty, tak sušiny, škrobu a stravitelné vlákniny.
  • Vysoce adaptabilní hybrid – vhodný do všech pěstitelských podmínek.
  • Rostliny jsou vysoké se širokými listy a velmi dobře odolávají přísuškům.
  • Vykazuje velmi stabilní výnosy napříč ročníky.
  • Ideální zdroj pro krmení dojnic díky výborné stravitelnosti a vysokému podílu palice v silážní hmotě.
  • V letech 2016–2019 patřil mezi nejlépe výnosné hybridy v raném zralostním segmentu.
AGRONOMICKÉ CHARAKTERISTIKYexpand_more
FAO 250
HORŠÍ LOKALITA 80– 90 000
LEPŠÍ LOKALITA 90– 100 000
LISTOVÉ CHOROBY 8
RANOST RANÝ
SILOENERGY/HD SILOENERGY
SILÁŽ /ZRNO SILÁŽ
TOLERANCE CHLADU 8
TOLERANCE SUCHA 8
TYP ROSTLINY Z POHLEDU DOZRÁVÁNÍ ROVNOMĚRNĚ DOZRÁVAJÍCÍ AŽ STAY GREEN
TYP ZRNA MEZITYP
VÝŠKA ROSTLINY VYSOKÁ
The browser compatibility override message