Insekticidy

Movento 100 SC

Insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k foliární ochraně proti škůdcům chmele, jabloní, hrušní, peckovin, brambor, jahodníku, zeleniny, drobného ovoce, okrasných rostlin a révy vinné.

Optimized Formulation

Suspenzní koncentrát

Registrované plodiny

  • Brambor
  • Jádroviny, peckoviny
  • Chmel
  • Zelenina

Účinné látky

  • spirotetramat 100 g/l

Balení

HDPE kanystr 5 l

The browser compatibility override message