Cenové zvýhodnění podzimní herbicidní ochrany obilnin na míru pro Vás

AKCE zahrnuje:

 

1. uvedení na trh nového komplexního herbicidu Bacara® Trio

3 účinné látky bez nutnosti kombinací s dalšími herbicidy

  •     chundelka metlice a lipnice roční
  •     široké spektrum dvouděložných plevelů
  •     dlouhodobé reziduální působení
  •     rychlá účinnost pro bezplevelný start obilnin


Registrace: pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé

Složení: 200 g/l flufenacet, 233 g/l diflufenican, 83 g/l metribuzin (SC formulace)
Maximální registrovaná dávka: 0,6 l/ha
Termín aplikace: BBCH 10-14
Balení: HDPE kanystr 5 l

Doporučení pro aplikaci
Bacara® Trio se aplikuje na podzim časně postemergentně od vzejití do fáze 4 listů obilniny v dávce 0,6 l/ha. Optimální termín je v době, kdy plevele vzchází nebo jsou krátce po vzejití do velikosti 2 pravých listů. Svízel přítula je citlivý do 2 přeslenů. Chundelka metlice a lipnice roční jsou citlivé až do fáze před odnožováním. Sníženou dávku 0,5 l/ha je možné použít zejména na lehkých, písčitých nebo kamenitých půdách, popřípadě v konkurence schopných porostech ozimého ječmene, při slabém zaplevelení bez výskytu problémových plevelů.

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
Nemá rovněž omezení ve vzdálenosti od oblastí používaných zranitelnými skupinami obyvatel.
více ►

Sleva na nakoupené množství
Doporučená cena společnosti Bayer pro konečného odběratele v balíčku činí 1 730 Kč/l (tj. 1 038 Kč/ha).
Při zakoupení balíčku Bacara® Trio MAXIPack 80 l ušetříte 5,5% oproti nákupu stejného množství přípravku samostatně.
více ►

2. sleva na osvědčený herbicid Cougar® Forte

Oblíbený herbicid Cougar® Forte zůstává v nabídce pro preemergentní a časně postemergentní podzimní ochranu ozimých obilnin pro všechny podmínky pěstování v dávce 0,5 l/ha.
Přípravek je bez omezení, aplikace je možná také na svažitých pozemcích.
Není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.
více ►

Doporučená cena společnosti Bayer pro konečného odběratele v balíčku činí 1 985 Kč/l (tj. 993 Kč/ha).
Při zakoupení balíčku Cougar® Forte MAXIPack 80 l ušetříte 6% oproti nákupu stejného množství přípravku samostatně.
více ►

3. navíc sleva na insekticid Proteus® 110 OD

Proteus® 110 OD je kombinovaný insekticid složený ze dvou účinných látek pro okamžitý insekticidní zásah a dlouhodobou účinnost. Je použitelný ve všech ozimých obilninách v dávce 0,5 l/ha proti širokému spektru škůdců včetně mšic a dalších přenašečů viróz. V řepce ozimé je registrován pro menšinové použití v dávce 0,5-0,75 l/ha (křísek polní a zápředníček polní).

Při zakoupení balíčku Cougar® Forte + Proteus® Pack (80 l + 40 l) ušetříte dalších 9,7% oproti nákupu stejného množství přípravku Proteus 110 OD samostatně.
Doporučená cena insekticidu Proteus® 110 OD společnosti Bayer pro konečného odběratele v balíčku činí 873 Kč/l (tj. od 437 Kč/ha).
více ►

Prodej a použití zásob přípravku Proteus® 110 OD je do 30. 11. 2020.
Balíček Cougar® Forte + Proteus® Pack (40 + 40 l) zůstává v nabídce dle platných ceníků distributorů pro rok 2020.

4. další sleva ve formě bonusů v programu BayProfit

Po uplatnění nakoupeného množství uvedených přípravků v programu BayProfit lze navíc získat velmi zajímavé bonusy, které Vašemu podniku přinesou další finanční úspory.
více ►

5. příspěvek společnosti Bayer k udržitelnosti ochrany rostlin 

Bacara® Trio a Cougar® Forte mají odlišný mechanismus působení proti chundelce metlici než ALS inhibitory, ACC inhibitory nebo inhibitory fotosyntézy ve fotosystému II. Použití těchto podzimních herbicidů je vysoce účinným preventivním opatřením proti vzniku rezistence plevelů nejen k účinným látkám z těchto skupin. Případný výskyt rezistentních plevelů k na jaře používaným účinným látkám řeší. Bacara® Trio účinkuje proti výdrolům ALS tolerantních plodin, včetně řepky ozimé.
více ►

V případě potřeby kontaktujte regionální zástupce společnosti Bayer.
 
Akce je určena pro konečné odběratele (zemědělské podniky, SHR atd.) a platí do vyprodání zásob přípravků.
Ceny jsou kalkulovány na základě doporučených cen společnosti Bayer pro konečné spotřebitele pro podzim 2020.