Nový standard ochrany osiva řepky

Scenic® Gold je kombinované fungicidní mořidlo k ochraně proti houbovým patogenům
řepky olejky, hořčice, ředkve olejné, řepice olejné a hořčice sarepské. Je kombinací dvou
odlišných účinných látek s dvěma odlišnými způsoby účinku, které jsou poprvé použity pro
moření řepky v EU.


Proč žádat Scenic® Gold na vašem osivu

  • podporuje kvalitu a rychlost vzcházení
  • zaručuje vyváženou konkurenceschopnost rostlin
  • zajišťuje základ zdravého a vyrovnaného porostu
  • zabraňuje šíření populací houbových patogenů do pozdějších růstových fází rostlin