Postřikový herbicid

Roundup® Klasik Pro

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Klíčové benefity

 • Likvidace nežádoucí vegetace

Registrované plodiny

 • jádroviny
 • peckoviny mimo broskvoň
 • réva vinná
 • sady
 • ovocné aleje
 • jiné porosty
 • orná půda
 • jahodník
 • louky
 • pastviny
 • zavlažovací kanály
 • železnice
 • nezemědělská půda
 • lesní školky
 • lesní hospodářství

Klíčové ukazatele

 • Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě v ovocných sadech mimo broskvoň vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

Registrační čísla

 • 4899-3 (Pro Neprofesionální Uživatele)
 • 4899-2 (Pro Profesionální Uživatele)

Aktivní složky

 • Glyphosate

Velikosti balení

5 l; 20 l; 640 l; 1000 l a 1l pro NEPROFESIONÁLNÍ i PROFESIONÁLNÍ uživatele

The browser compatibility override message