Postřikový herbicid

Roundup® Flex

Neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Klíčové benefity

 • Likvidace nežádoucí vegetace

Registrované plodiny

 • ovocné sady
 • aleje
 • jiné porosty
 • jahodník
 • orná půda
 • jádroviny
 • peckoviny mimo broskvoň
 • réva vinná
 • lesní hospodářství - prořezávky a probírky
 • chemická příprava pro obnovu lesa
 • lesní porosty
 • lesní školky
 • louky
 • pastviny obnova
 • nezemědělská půda
 • cestičky hřbitovů a parků
 • chodníky
 • parkoviště
 • skladovací plochy
 • areály podniků
 • zavlažovací kanály
 • železnice

Klíčové ukazatele

 • Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě v ovocných sadech mimo broskvoň vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

Registrační čísla

 • 4786-0

Aktivní složky

 • Glyphosate 480 g/l

Velikosti balení

5 l; 20 l; 640 l

The browser compatibility override message