Postřikový herbicid

Roundup® Biaktiv

Neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Klíčové benefity

 • Likvidace nežádoucí vegetace

Registrované plodiny

 • Sady
 • aleje
 • ostatní porosty
 • cukrovka
 • brambor
 • jahodník
 • kukuřice
 • brambor
 • sója a jiné plodiny
 • slunečnice
 • cukrovka
 • jádroviny
 • peckoviny mimo broskvoň
 • réva vinná
 • lesní hospodářství
 • prořezávky a probírky
 • lesní půda - chem. příprava pro přirozenou i umělou obnovu lesa
 • lesní porosty
 • lesní školky
 • louky a pastviny
 • obnova TTP
 • nezemědělská půda
 • zavlažovací kanály
 • nádrže
 • vodní toky
 • orná půda
 • silnice
 • ostatní komunikace
 • železnice

Klíčové ukazatele

 • Postřikový herbicid ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě v ovocných sadech mimo broskvoní vinohradech k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách v lesních kulturách a k likvidaci plovoucích a vynořených plevelů na vodních plochách.

Registrační čísla

 • 4330-0

Aktivní složky

 • Glyhosate

Velikosti balení

1 l; 20 l

The browser compatibility override message